Pachetul de administrare tehnică cuprinde următoarele servicii:

  • calculul consumurilor în funcţie de indexul contoarelor de bloc sau al contoarelor individuale, daca acestea există, conform prevederilor legale si a regulamentului asociatiei privind modul de distributie a cheltuielilor şi în funcţie de normele metodologice de repartizare a consumurilor, acolo unde nu exista contorizare la nivel de asociaţie de proprietari;
  • procurarea mijloacelor materiale necesare întreţinerii curente ale elementelor proprietăţii comune; răspunderea asupra integrităţii acestora;
  • înştiinţarea comitetului executiv şi luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp şi eficient a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
  • participarea la perfectarea contractelor si urmărirea realizării acestora cu persoane fizice sau juridice pentru: reparaţii, închirierea unor spaţii sau elemente din proprietatea comună, activităţi sociale şi alte tipuri de activităţi;
  • supravegherea personalului angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie, încărcarea şi evacuarea gunoiului menajer, şi alte activităţi, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi, în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;
  • inspectarea periodica a proprietăţii comune în vederea înlăturării defectelor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari (scurgeri de apă etc.).