Administrare financiar-contabilă

Pachetul de administrare financiar – contabilă cuprinde următoarele servicii:

  • organizarea contabilităţii în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice (soft specializat BlocManager);
  • gestiunea fondurilor băneşti;
  • întocmirea listelor lunare de plată şi afişarea acestora; … [mai mult]

Administrare tehnică

Pachetul de administrare tehnică cuprinde următoarele servicii:

  • calculul consumurilor în funcţie de indexul contoarelor de bloc sau al contoarelor individuale, daca acestea există, conform prevederilor legale si a regulamentului asociatiei privind modul de distributie a cheltuielilor şi în funcţie de normele metodologice de repartizare a consumurilor, acolo unde nu exista contorizare la nivel de asociaţie de proprietari;
  • procurarea mijloacelor materiale necesare întreţinerii curente ale elementelor proprietăţii comune; răspunderea asupra integrităţii acestora; … [mai mult]

Intervenţii şi mici reparaţii

Pachetul de reparaţii include:

  • Efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune (înlocuire becuri, întrerupătoare, elemente de închidere la uşi sau ferestre, avarii instalatii sanitare, termice), pentru care asociaţia va suporta doar costul pieselor si materialelor folosite. …[mai mult]